La zona Camí Heracle celebra la seua convivència d’educadors

El primer cap de setmana de març, més de vint educadors de la zona Camí Heracle, pertanyent a la Vicaría IV van participar en la convivència titulada Qui és el meu millor amic?, trobada que va tenir lloc en el convent de la Magdalena de Massamagrell.

Educadors dels centres Ágape, Creu Blanca, Santa María, Sal Terrae i Sant Jaime Apòstol van acudir al convent el divendres a la vesprada per a donar començament a la convivència amb uns jocs de presentació, el sopar i l’exposició del Santíssim, que va estar acompanyada per una oració.

El dissabte, va ser un dia molt complet, ja que, la delegada de zona, Carmen Bosch, el consiliari de zona, D. Javier Grande i el secretari d’animació, Sergio Domingo, van realitzar dos formacions acompanyades amb diferents dinàmiques per a potenciar la fe, la comunicació i el compromís entre els educadors de la zona i com no en els centres de cadascun d’ells. A la vesprada es va celebrar l’eucaristia i una tercera formació a càrrec de la secretària de formació Brega Valls i de Jorge López, seminarista de 6º curs, que va acompanyar durant el dia del dissabte als educadors.

El diumenge, els educadors van tornar a casa després dinat i de realitzar diferents activitats entre les quals destaca una oració i un desert. Lydia, del Centre Juniors Sal Terra, afirma que “necessitava la convivència”. Un sentiment compartit per altres assistents, com Ana, cap del Centre Juniors Ágape, qui asegura que la “fe i la unió” van estar molt presents en la que per a ella va ser “la millor convivència de zona d’educadors” en la qual ha estat.