Es constitueix el Consell d’Assumptes Econòmics i Jurídics de Juniors M.D.

El passat 7 d’abril, la Comissió Diocesana reunida a Xàtiva en Ple Diocesà va aprovar, per majoria absoluta, la constitució del Consell d’Assumptes Econòmics i Jurídics de Juniors Moviment Diocesà, d’acord amb l’article 65 dels Estatuts de Juniors M.D. Aquest és un òrgan consultor que està recollit pel Reglament Diocesà de Règim Intern i les funcions són assessorar en aquells assumptes econòmics referits al Moviment. També, aconsellar en els aspectes jurídics (normatives, legislació, contractacions, requeriments legals …) que repercuteixin al Moviment, així com assessorar per a l’adquisició o alienació de béns, donar consentiment al President Diocesà a subscriure contractes en nom de Juniors M.D .; sol·licitar subvencions, acceptar donatius, llegats i herències; i, exercitar el control de les inversions efectuades.

Per a això s’ha buscat a persones que coneguen la realitat de Juniors i que al seu torn tinguen una amplia i dilatada experiència professional. Així, el Consell està format pel President Diocesà, la Tresorera Diocesana i la Secretària general, que són els tres membres nats; i per tres membres electes que, a nivell laboral, són experts en diferents àmbits jurídics i econòmics, i que a més són antics membres del Moviment:

Àmbit Empresarial: Pablo García Gosalbez.

  • Antic Educador del Centre Juniors S.A.C Santo Ángel Custodio i Vicepresident Diocesà entre l’any 2000 i 2003. És enginyer industrial, actualment forma part del Comitè Executiu de Grups SGS a Espanya i Director Regional Levante Grupo SGS (Trade & Non Trade).

Àmbit Legal: Ramón Puig Rodenes

Antic Educador del Centre Juniors Santa Cecília. Llicenciat en dret, porta més de 25 anys vinculat al món laboral de l’advocacia.

Àmbit Fiscal: Gloria Pastor Hervás

  • Antiga Educadora del Centre Juniors Shalom de Torís i Tresorera Diocesana 2014-2018. Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses, codirigeix l’assessoria fiscal Nova Gestió AGP S.L.

 

 

Després de la primera reunió, els membres del Consell queden ja al servei del Moviment. Amb açò, Juniors inicia un projecte que busca reforçar l’estructura Diocesana per aconseguir així agafar millor els problemes i dificultats que afecten els centres a nivell jurídic, fiscal i econòmic.