DAT

 Director d’Activitats de Temps Lliure.

Què és?

El curs de director o directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (DAT) és un curs de 410 hores, dividit en 4 mòduls lectius de 290 hores i 1 mòdul de pràctiques de 120 hores, que s’adequarà al que estableix el Annex II de Reial Decret 1697/2011 de 18 d’octubre per al Curs de Direcció i Coordinació d’Activitats de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil; tal com es recull en el Decret 86/2015, de 5 de Juny de el Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010 de 30 de desembre de Joventut, de la Comunitat Valenciana.

 

Informació del Curs

Preinscripció curs de Director d’Activitats de Temps Lliure (DAT) – DAT: K5

Documents per a abans de començar les pràctiques

Documents per a l’etapa de pràctiques

Documents per a la sol·licitud de devolució de taxes