Recursos de Formació

El Consiliari En Juniors Moviment Diocesa

El Consiliari en Juniors MD

Plà Diocesà de Formació

Pla Diocesà de Families

Llibre de Gestió de Centres Juniors

Manual d’Espiritualitat Juniors