MAT

 Monitor d’Activitats de Temps Lliure.

Què és?

El curs de Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, és un curs de 310 hores, dividit en 3 mòduls que consten de 150 hores i un mòdul pràctic de 160 hores, que s’adequarà al que estableix l’annex I de el Reial Decret 1537/2011 de 31 d’octubre per al Curs d’Dinamitzador d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil; tal com es recull en el Decret 86/2015, de 5 de Juny de el Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010 de 30 de desembre de Joventut, de la Comunitat Valenciana.