Qué es Juniors?

Juniors es un MOVIMENT format per LAICS amb un estil de vida que respon l’EVANGELI, que participa de la vida i missió de l’ESGLÈSIA, amb una METODOLOGIA provinent de l’experiència, que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves a ser TESTIMONI

Som un MOVIMENT, és a dir, un grup de persones que pretén transformar la societat amb un projecte comú i uns valors a compartir per tots els seus membres.

De LAICS. Un laic és aquell cristià que no ha rebut una ordre i realitza la seua missió eclesial des de la seua comunitat. En Juniors som joves compromesos els que realitzem aquesta missió anomenats per Déu a comprometre’ns com a cristians en el món i a transmetre la seua Paraula.

Tenim un ESTIL DE VIDA molt concret: el de l’Evangeli. La finalitat de Juniors M.D. és acostar el missatge de Crist tant als xiquets, adolescents i joves que formen part del Moviment com a la societat on s’enclava.

La nostra missió i tasca es realitza dins d’una Comunitat, sense ella el Moviment no té sentit. Tots som ESGLÉSIA i hem d’acostar als xiquets i joves a ella, amb la finalitat de que se senten membres actius i troben a Jesús. S’ha de construir comunitat (equip) descobrint al proïsme com un germà.

Per a realitzar tota aquesta gran tasca és necessària una METODOLOGIA; una eina que ens porte a aconseguir els nostres objectius. La nostra es concentra en quatre moments:

EXPERIÈNCIA: Partim de la vida i de les seues vivències

REFLEXIÓ: Li donem sentit a l’experiència de la vida a la llum de la Paraula

COMPROMÍS: Arribem a una nova actitud, adquirim un compromís personal o grupal para llarg temps.

CELEBRACIÓ: Donem gràcies per aquesta nova vida i per l’après.

La raó fonamental de tot el nostre compromís és que ens sentim TESTIMONIS DE JESUCRIST, i per açò volem transmetre-ho. Tenim un paper a exercir en la nostra societat, conèixer-la, identificar-nos amb ella i des d’ací intentar transformar-la amb una postura d’humilitat i servei als altres.

Tot açò té implícita una faceta educativa, de FORMACIÓ INTEGRAL de la persona. Per a açò és necessari conèixer-se, acceptar-se i valorar-se a un mateix, arribar a una maduresa personal i aprendre a conviure amb respecte, tolerància i comprensió. En la mesura ho aconseguim personalment, serem capaces de transmetre-ho als nostres xiquets, adolescents i joves.

I per fi, tot aquest treball ho realitzem en el TEMPS LLIURE. Aquest aspecte del Moviment també és molt important perquè implica trobar les possibilitats educatives del joc, de les celebracions festives, de la creativitat. Utilitzem els recursos essencials que posseeixen els xiquets, la seua dinamicitat, la seua alegria,… per a acostar-los a Jesús.

Què fem?

El Moviment Diocesà Juniors té com a única finalitat la evangelització. És a dir, el procés pel qual l’Església, moguda per l’Esperit Sant, anuncia i difon l’Evangeli a tot el món. Així, l’Església, tots els que formem part d’ella, “existeix per a evangelitzar” (EN 14), i Juniors com a part de l’Església desenvolupa aquest àmbit en tots els seus membres.

Aquesta tasca educativa es desenvolupa sota un Projecte Educatiu Juniors que parteix de les experiències viscudes dels membres per a posteriorment poder reflexionar i millorar o madurar. A continuació s’exposen, en diferents punts, quin és la tasca del Moviment Diocesà Juniors.