jornada formació nous consiliaris juniors

Els nous Consiliaris Juniors coneixen de prop el Moviment gràcies a una jornada formativa

Una desena de nous Consiliaris Juniors van participar el passat dimecres 26 de gener en una jornada formativa que tenia com a principals objectius explicar el paper que exerceixen els sacerdots en els Centres i presentar als assistents els documents relacionats amb la identitat del Moviment.

Així, es van repartir i comentar els Estatuts, el Reglament de Règim Intern, el Manual d’Espiritualitat Juniors, el Llibre de Trets d’Identitat i El Consiliari en Juniors M.D., un text escrit per En Miguel Payá que és document de referència per a la labor del Consiliari en el Moviment en matèria d’acompanyament als xiquets, xiquetes, adolescents i joves que formen part de l’associació.

El Consiliari Diocesà, el Sr. Domingo Pacheco, va ser l’encarregat de dirigir i coordinar la sessió, que es va dur a terme de 12 a 14 hores en la Seu Diocesana, situada al carrer de la Sènia núm. 10 de València. No obstant això, alguns dels assistents van optar per connectar-se a través d’Internet a la reunió per no poder traslladar-se fins a l’edifici.

“Va ser molt gratificant comprovar que hi ha moltes ganes de treballar i de col·laborar amb els Centres. Existeix un vertader interés per trobar camins que ajuden als Consiliaris a acompanyar als joves de la manera més efectiva possible i el dimecres es van donar claus i idees en aquest sentit”, explica Pacheco.

Després de les presentacions inicials, es va aprofundir en les citades eines, responent als dubtes sorgits entorn del contingut d’aquestes. Posteriorment, es va reservar un temps per a dialogar sobre assumptes que afecten la seua labor dins dels Centres, un apartat de l’agenda de la jornada en el qual els sacerdots presents van poder plantejar qüestions relacionades amb el seu treball.

Les principals preguntes, tal com comenta el Sr. Domingo, estaven relacionades amb la formació i l’educació en la fe dels Educadors i les Educadores. “És normal que quan aterres en una parròquia tingues dubtes sobre com acompanyar, però per a això estan aquestes jornades, per a compartir experiències que ens facen créixer i trobar noves vies per a aconseguir les nostres metes”, afig.