curs mètode juniors

JEA proposa un curs online sobre el Mètode Juniors

L’alumnat tindrà del 3 d’octubre al 3 de novembre per a completar-lo a través de la plataforma virtual de l’escola

 

Les inscripcions, que són gratuïtes, poden realitzar-se fins al pròxim divendres 30 de setembre en el formulari de Formació Permanent

 

El Mètode Júniors és l’eina que s’utilitza en el Moviment per a la programació d’activitats. És la via per a aconseguir els objectius marcats en el Projecte Educatiu de l’associació, per la qual cosa des de Juniors Escola d’Animadors (JEA) es considera “fonamental que tots els Educadors i les Educadores sàpiguen com aprofitar-lo en benefici de la nostra missió evangelitzadora”.

D’ací ve que un any més JEA haja volgut programar un curs de formació permanent per a explicar la seua importància i la manera d’aplicar-lo adequadament. S’impartirà del 3 d’octubre al 3 de novembre a l’aula virtual de l’escola, estant els continguts a la disposició de l’alumnat durant tot eixe període de temps perquè cada persona inscrita puga anar al seu ritme llegint i descobrint el material.

Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se fins al pròxim divendres 30 de setembre a través del formulari de Formació Permanent de JEA, disponible en la portada de la plataforma de JEA, a la qual pot accedir-se a través del web (http://jea.juniorsmd.org/). El curs rebrà la qualificació d’apte una vegada es complete dins del temps establit.

Entre altres continguts, s’aprofundirà en el Projecte Educatiu, els Trets d’Identitat, la Fitxa d’Activitats, els moments del Mètode (Experiència, Reflexió, Compromís i Celebració) i el paper de l’Educador Juniors i la seua missió a l’Església.

Mètode Juniors

Tal com es recull en el Llibre de Trets d’Identitat, “el Mètode Juniors utilitza una pedagogia activa, inductiva i existencial perquè el Juniors, partint de l’experiència de la seua vida, siga capaç d’enfrontar-la amb la proposta de Jesús i que això el porte a fer un canvi i un compromís”. Així, es parteix de la vida (Experiència), per a revisar-la i il·luminar-la amb l’Evangeli (Reflexió) i tornar a ella amb una actitud renovada (Compromís). Finalment es comparteix amb Jesús el canvi operat (Celebració).