Juniors M.D. busca col·laboradors per a les beques de disseny i informàtica de l’Oficina Diocesana

L’Oficina Diocesana de Juniors M.D. acaba de fer pública una doble oferta per a cobrir dues beques de col·laboració. Una d’elles és la beca d’informàtica, que s’encarrega del manteniment i la gestió informàtica de l’Oficina Diocesana. En la seua labor diària, la persona triada haurà de fer-se càrrec del muntatge i la resolució de problemes d’equips informàtics i la configuració i gestió de sistemes informàtics utilitzant dominis i directori actiu en entorns Windows, principalment. Per a açò, és necessari posseir coneixements (nivell mitjà/alt) en Windows i bases de dades relacionals /no relacionals, i formació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’altra beca de col·laboració oferida és la de disseny. En aquest cas, la seua funció serà la creació i maquetació dels materials de Juniors M.D.: campanyes, fullets, etc; la realització de cartelleria i el tractament de logotips i imatge corporativa. Se busca a algú que posseïsca coneixements de disseny gràfic així com formació en aquest sentit i en l’àmbit publicitari i es valorarà l’experiència prèvia, la formació informàtica i l’ús de programes com Photoshop i Indesign.

Així mateix, en tots dos casos es tindrà en compte estar en possessió del títol de Monitor de Temps Lliure i d’Animador Juvenil, els  coneixements de valencià a nivell oral i escrit i les responsabilitats assumides en el Centre Juniors.

Concretament, s’ofereix una col·laboració de 15 hores de treball setmanals segons l’horari a convenir en l’Oficina Diocesana, realitzant-se aquestes tasques en la Seu Diocesana. Els interessats han d’enviar un correu electrònic a seu@juniorsmd.org indicant en el tema de l’email “Beca de disseny” o “Beca d’informàtica” i adjuntar en el mateix el currículum vitae amb una  fotografia recent i tota la informació que es considere oportuna abans del 10 de setembre.

Una vegada finalitzat el període de recepció de candidatures  es realitzarà un procés de selecció que inclourà entrevistes personals. Des de l’Oficina Diocesana animen a tots els que puguen ajustar-se al perfil a presentar-se perquè puguen aportar el seu granit d’arena a aquest gran projecte anomenat Juniors Moviment Diocesà.

 

Si necessites més informació, consulta les ofertes ací:

Beca de disseny

Beca d’informàtica