Juniors M.D. i la Fundació Scout Sant Jordi firmen un conveni de col·laboració

Cada any, prop de 150 Centres Juniors van de campament a diferents albergs de la Comunitat Valenciana. Per això, i amb la intenció de facilitar les gestions que cal realitzar abans d’acampar, Juniors M.D. ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la Fundació Scout Sant Jordi de la Comunitat Valenciana (FSSJCV). Amb aquest acord s’estableix l’aprofitament mutu dels recursos i de l’experiència comuna de manera que els Centres Juniors podran utilitzar les instal·lacions i condicions de la Fundació Scout.

Concretament, els dos albergs Scouts que des d’ara podrem utilitzar els Centres Juniors són la Casa Oraà, a la partida d’Alcusses de Moixent; i el centre Serra Calderona, al municipi de Serra. En ambdues instal·lacions, els Centres Juniors tindran les mateixes tarifes de preus que els Grups Scouts.

A més, amb l’objectiu d’estrényer llaços i reforçar la formació dels membres de les dues entitats, es durà a terme una col·laboració amb el desenvolupament de programes de formació, activitats mediambientals, participació en esdeveniments comuns, etc.

Per garantir el compliment d’aquest conveni s’ha creat una comissió mixta de seguiment integrada per membres de les dues parts. L’acord estarà en vigor en els pròxims quatre anys i es renovarà si no hi ha cap comunicació de resolució per alguna de les parts.