Juniors M.D. presenta la nova campanya d’animació i formació

Este mes de juny, va tindre lloc en la Seu Diocesana la presentació de la nova campanya d’animació i formació, que dona inici al Projecte Sinõdus, on la principal finalitat és aconseguir que els Educadors Juniors es senten acompanyats per Jesús i visquen aquest acompanyament com una experiència transformadora que motive la missió evangelització que persegueix el nostre Moviment. 

A més de la campanya també es van presentar la nova agenda Juniors per al curs que ve i uns nous materials pedagògics que van dirigits als més petits del Moviment perquè es fomente la identitat Juniors i la unió de l’equip.

Jesús es posa a caminar al nostre costat igual que ho va fer amb els seus deixebles. Per això, “Camina amb mi” és el nom que rep la campanya d’aquest primer curs. Camina de forma individual amb cadascun de nosaltres i ens crida a la seua missió, la qual anirem descobrint al llarg del camí que ens va marcant. 

Sinõdus ens recorda com Jesús es presenta com a Camí, Veritat i Vida. Això és el que el nou Trienni pretén fer arribar als Centres, diferenciat en tres pilars: L’apropament a Jesús, l’acompanyament que Ell ens fa en el nostre caminar Juniors, i finalment, l’experiència de fe que això descobreix en nosaltres. 

A través d’aquests tres moments es pretén reconéixer la nostra missió, compartir i transmetre l’alegria de l’Evangeli, al mateix temps que els Educadors Juniors podràn créixer com a figures acompanyants de la mà dels xiquets, adolescents i joves del nostre Moviment. 

Durant el curs s’anirà potenciant l’anàlisi personal a través de l’oració per a així poder descobrir les diferents formes en les quals Déu es fa present en les nostres vides. Així reconeixerem els valors de l’estil de vida cristià i serem capaces de convertir-nos en aqueixa figura d’Educadors Juniors acompanyants en el camí, com Ell ens va ensenyar.