delegats valencià

La Comissió Diocesana, fonamental per a cohesionar el treball en Juniors M.D.

Aquest curs 2022-2023 s’han incorporat sis nous Delegats i Delegades de Zona a aquest òrgan

El grup és el responsable màxim de la direcció, coordinació i animació del Moviment

 

Sis Zones Juniors han renovat en el que portem de curs 2022-2023 als seus representants. Acabat el període per al qual es realitza l’elecció, o de manera anticipada per circumstàncies concretes, un total de sis joves han assumit el càrrec de Delegat o Delegada. Concretament, es tracta de les Zones Llit del Túria (Miguel Polo – Centre María Medianera, Vicaria I), Russafa (Mara Gimeno – Centre Epifania del Senyor, Vicaria I), Túria (María Palés – Centre Mans Obertes, Vicaria III), Senda de la Vid (Álvaro Pérez – Centre Beato Francisco Gálvez, Vicaria V), Mariola (Andrés Raya – Centre Endavant, Vicaria VI) i Camí Heracle (Laura Rubio – Centre Ágape, Vicaria IV).

Continuen en els seus llocs els coordinadors i les coordinadores de les Zones Voramar (Daniel Orta i Sandra Sánchez , Vicaria II), Mestral (Marta Sales, Vicaria III), Camí L’Horta (María López i Álvaro Cuesta, Vicaria III), Camp del Túria (Carla Navarro, Vicaria V), Interior (Carmen Guzmán, Vicaria VI), Ribera del Xúquer (Jaime Sanchis, Vicaria VII), Ribera de la Tarongina (Carla Cucarella, Vicaria VII), Safor Valldigna (Sandra Espejo, Vicaria VIII), Benicadell (Jairo Molina, Vicaria VI) i La Marina (Josep Gil, Vicaria VIII).

“El seu treball ens ajuda a cohesionar la labor que es realitza en els Centres del Moviment, així que són una peça essencial. Són els que coneixen el sentir de les persones que integren l’entitat i actuen com a corretja de transmissió de la informació en totes dues direccions, cap als Educadors i Educadores i cap a la Comissió Executiva. Per tot això, agraïm enormement el seu esforç i el servei que presten per a la consecució dels nostres objectius”, assenyala la Vicepresidenta Diocesana de Territorial, Marta Solsona.

Assemblea general acoi

La Comissió Diocesana posa amb l’Arquebisbe de València, D. Enrique Benavent, i la Comissió Executiva després de l’eucaristia de l’Assemblea General celebrada a Alcoi el passat 5 de febrer.

Plenari de febrer

La Comissió Diocesana es va reunir el diumenge 19 de febrer en els locals parroquials del Centre Juniors Santo Ángel Custodio (SAC) per a celebrar el Plenari del mes de febrer. Durant la jornada, Delegats, Delegades i membres de la Comissió Executiva van revisar les últimes activitats desenvolupades, van comentar temes relacionats amb el 40 aniversari i van aprovar els programes d’ajudes impulsades pel Moviment i els terminis per al cobrament de la Quota Diocesana. Així mateix, en la reunió es van tractar altres qüestions, com la licitació de la primera fase de reforma de La Llar Juniors, l’alberg de l’associació, i es van recordar les pròximes iniciatives previstes en els calendaris de Juniors M.D. i Juniors Escola d’Animadors (JEA).

Comissió Diocesana

La Comissió Diocesana, de la qual formen part Delegats i Delegades, President i Consiliari, és la responsable de la direcció, coordinació i animació de Juniors Moviment Diocesà quan no està reunida l’Assemblea General. Entre els seus objectius estan, a més de decidir en assumptes reservats al citat òrgan quan la urgència ho requerisca, l’aprovació del calendari diocesà, ratificar o anul·lar les decisions preses per la Comissió Executiva, aprovar els Reglaments de Règim Intern dels Centres i totes les altres competències que li atorguen els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

Tal com s’especifica en el Llibre de Trets d’Identitat, la Comissió Diocesana “marcarà les directrius de Juniors M.D. des de la realitat dels Centres, vetlant perquè els acords presos es complisquen, tant per la Comissió Executiva com per tots els membres del Moviment”.