Recursos de Formació

El Consiliari En Juniors Moviment Diocesa

El Consiliari en Juniors MD

Plà Diocesà de Formació

Pla Diocesà de Families

Llibre de Gestió de Centres Juniors