Juniors M.D. s’acomiada del Projecte Sinõdus amb la primera Assemblea General del curs

El pròxim 17 d’octubre al Paranimf de la Universitat Cardenal Herrera CEU acull la primera Assemblea General d’aquest curs 2021-2022. Aquesta és, sens dubte, una Assemblea especial per dos motius.

D’una banda, amb ella es tancarà el projecte que s’ha dut a terme durant aquest trienni, el Projecte Sinõdus. No obstant això, aquesta jornada també servirà per a obrir la porta al futur, ja que es triarà a la Comissió Executiva que marcarà el rumb del Moviment en els pròxims 3 anys.

Per açò, en aquesta ocasió més que mai, l’Assemblea serà la millor oportunitat de respondre units al nostre compromís amb el Moviment, participant activament en ella, per a triar aquelles persones que, de forma desinteressada, valenta i entregada, es disposen a assumir noves responsabilitats en favor de tot el Moviment.

L’acollida a la Jornada serà a les 9:30 i a les 10:00, es començarà amb l’oració i la constitució de l’Assemblea. Després de posar-se en presència del senyor es tractaran diversos temes d’interés per al Moviment, com la presentació de l’actualització del Projecte Educatiu Juniors o el Pla Diocesà d’Acció Mediambiental.

També es realitzarà un exercici de transparència amb l’estat econòmic del Moviment i del nou contracte laboral per a Juniors. A més es presentarà de forma conclusiva del projecte l’Informe de Gestió Anual 2020-2021 i Triennal 2018-2021: Projecte Sinõdus, que de mà de l’Equip Diocesà s’acomiadarà i agrairà tot el que els Centres Juniors han fet. A la vesprada, en la segona part d’aquesta Assemblea, es votarà i triarà a la que serà la nova Comissió Executiva.

La participació activa de tots en l’Assemblea General és molt important, per la qual cosa s’anima a tots els Caps a assistir o a delegar en un altre Educador perquè els seus Centres estiguen representats i tinguen la possibilitat d’opinar i prendre part en el procés de presa de decisions. L’asistència del Cap de Centre i un acompanyant és grauïta. Si voleu participar més persones del vostre Centre, el preu de la jornada completa és de 5€.

El període d’inscripció ja ha començat i finalitzarà el pròxim 12 d’octubre.

Anima’t a participar de l’Assemblea, és una altra manera de Viure amb ells

Més informació: fullet en pdf. Ací.