ajudes campaments

Les Ajudes de Campaments de Juniors M.D. compten amb 10.700 euros de pressupost

Els Centres poden sol·licitar-les per als i les menors amb dificultats per a pagar el preu de l’activitat

 

En 2019 el programa va beneficiar a un total de 121 menors de distintes parròquies de la Diòcesis

 

Les peticions poden entregar-se fins al dilluns 18 de juliol a través de la Secretaria Virtual

 

Els xiquets i xiquetes de famílies en situació de desocupació, sense ingressos fixos o amb ingressos totals no superiors al salari mínim interprofessional podran beneficiar-se un any més de les Ajudes de Campaments convocades per Juniors Moviment Diocesà. Enguany la convocatòria compta amb un pressupost de 10.749,92 euros, quantitat que es distribuirà entre les peticions acceptades i segons les normes establides en les bases, que poden consultar-se en la Secretaria Virtual de l’entitat.

“Volem evitar que hi haja xiquets i xiquetes que es queden a casa perquè les seues famílies no puguen afrontar la despesa que implica la inscripció. Per això promovem aquestes ajudes, que l’últim estiu que es van convocar en circumstàncies normals i alienes a la pandèmia, en 2019, van arribar a 121 menors”, destaca la Tresorera de Juniors M.D., Soraya Moreno.

Podran acollir-se a aquesta línia d’ajudes pròpia de l’associació els xiquets i xiquetes que estiguen degudament censats durant el curs 2021-2022 i els Centres Juniors dels quals complisquen els Requisits Generals del Programa Diocesà d’Ajudes Econòmiques, concretament pel que fa a l’apartat referent al protocol d’obligacions administratives i econòmiques del Moviment.

Les sol·licituds hauran de presentar-se fins al dilluns 18 de juliol, preferentment via telemàtica. En cas que la documentació entregada estiga incompleta s’hauran d’esmenar els errors en el termini màxim de 10 dies naturals, a comptar des del dia de la notificació.

Documentació
Els Centres hauran de completar el pressupost del campament, el formulari de sol·licitud, l’informe de valoració del sacerdot, els informes dels xiquets firmats pels pares, mares o tutors i el certificat de participació en la Zona, que haurà d’estar avalat pel Delegat o Delegada. Tota aquesta documentació s’ha de presentar de manera online a través de la Secretaria Virtual amb les pertinents firmes digitals, en els apartats descrits en la circular enviada als i les Caps de Centre. També pot presentar-se físicament en l’Oficina Diocesana o, excepcionalment en cas d’error, enviar-se per correu electrònic a economia@juniorsmd.org.

Des de la Seu Diocesana fan una crida a la solidaritat d’aquells Centres que disposen d’altres formes de finançament o tinguen recursos suficients per a prescindir d’aquesta ajuda i així afavorir als que més la necessiten.